Oglašavanje

Bankomati Planet Cash su izvrstan medij za oglašavanje. Broj njihovih korisnika jamči široku pokrivenost reklamom. Impresivne su također mogućnosti targetiranja reklama na određenu skupinu klijenata (primjerice samo osobe koje kupuju bon za mobitel), a također mogućnost odabira konkretnih lokacija na kojima će se prikazivati marketinška poruka te pomoć u provedbi kampanje i izboru oblika reklame (naljepnica, video, statičko oglašavanje i dr).

Upoznaj marketinške mogućnosti koje pružaju bankomati Planet Cash.Početni zaslon

Početni zaslon je statična reklama koja se prikazuje prije umetanja kartice u bankomat. Slika na ekranu bankomata vidljiv je osobama koje prolaze pored bankomata i onima koji ga koriste.

Zasloni se prikazuju u tijeku od 6 sekundi.


Autorizacijski zaslon

Reklama se prikazuje tijekom izvršavanja transakcije. Zaslon se prikazuje oko 10 sekundi tijekom autorizacije svake transakcije i kao takav je jedan od najučinkovitijih oblika reklame.

Bankomat ima samo jedan autorizacijski zaslon. Prema tome, broj kontakata s reklamom jednak je broju transakcija na određenom bankomatu.


Listići potvrde o obavljenoj operaciji

Reklamna poruka ispisuje se u boji na stražnjoj strani listića potvrde o obavljenoj operaciji.

Većina klijenata čuva listiće potvrde o obavljenim transakcijama do 2 mjeseca, primjerice radi kontrole stanja računa.


Reklamni spotovi

Svaki ekran bankomata omogućava emitiranje animiranog reklamnog spota. Takav oblik reklame uspješno privlači klijente i ima snažniji učinak od obične statične reklame.Prodaja oglasa na uređajima Planet Cash mreže podržna je od strane tvrtke AMS SA
reklama.bankomaty@ams.com.pl